inwestis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna -> Wycena nieruchomości -> Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie, nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.
Przy jej określaniu, odrębnie szacowana jest wartość gruntu oraz wartość jego części składowych. Wartość nieruchomości jest utożsamiana z kosztami jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. W związku z tym, wartość gruntu odnosi się do kosztów zakupienia gruntu o cechach podobnych, a wartość części składowych odnosi się do kosztów ich odtworzenia (lub zastąpienia) z uwzględnieniem ich stopnia zużycia. Dla części składowych o znacznym stopniu zużycia, koszt odtworzenia równy jest kosztom ich likwidacji.
Kategoria wartości odtworzeniowej nieruchomości, wykorzystywana jest w szczególności, w przypadku rozliczeń dokonywanych pomiędzy właścicielem gruntu a jego użytkownikiem wieczystym.
Dla celów ubezpieczeniowych, wartość ta określona została jako wartość rzeczywista.
Programy dla budownictwa