inwestis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna -> Wycena nieruchomości -> Wartość katastralna
Wartość katastralna

Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. W założeniach ma służyć więc celom podatkowym.
Dotyczy wszystkich nieruchomości, realizowana jest na podstawie przepisów o powszechnej taksacji. Wartość katastralna ustalana jest w oparciu o oszacowanie wartości nieruchomości reprezentatywnych, poprzez sporządzanie map taksacyjnych oraz tabel taksacyjnych, dla obszarów całych gmin.
Wartość katastralną nieruchomości gruntowej stanowi wartość katastralna gruntu oraz wartość katastralna jego części składowych.

Do celów taksacji wyodrębnia się dwa rodzaje gruntów:

  1. grunty zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę, a także grunty przeznaczone na inne cele niż rolne i leśne
  2. grunty rolne i leśne

Należy pamiętać o tym, że aktualnie wymiar podatku od nieruchomości jest uzależniony od rodzaju posiadanej nieruchomości, w związku z tym występują następujące rodzaje podatków, związanych z posiadaniem praw do nieruchomości:
  1. podatek od nieruchomości – na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  2. podatek rolny – na podstawie ustawy o podatku rolnym
  3. podatek leśny – na podstawie ustawy o podatku leśnym

Jego wymiar, uzależniony jest od powierzchni posiadanej nieruchomości oraz stawek podatku.

Wprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, ma zastąpić te rodzaje podatków jednym podatkiem od nieruchomości, a jego podstawą będzie wartość nieruchomości.

Termin rozpoczęcia oraz zakończenia powszechnej taksacji nieruchomości, ma określić odrębna ustawa. Przepisy takie jednakże jeszcze nie zostały uchwalone, a prace nad nimi są nadal w zawieszeniu.

października 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Programy dla budownictwa