inwestis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna -> Wycena nieruchomości -> Rzeczoznawca majątkowy
Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest ekspertem, posiadającym wiedzę specjalistyczną o rynku nieruchomości, w zakresie sporządzania analiz i dokonywania wycen.

Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy zostały uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zawód ten jest koncesjonowany, a tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do jego wykonywania jest świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw budownictwa.

Ustawa przypisuje wyłączne kompetencje rzeczoznawcom majątkowym, w zakresie wyceny nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Każdy, kto prowadzi działalność zawodową w tym zakresie bez uprawnień, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zostały ponadto uzupełnione o możliwość sporządzania opracowań i ekspertyz, dotyczących:

1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku

2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju

3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych

4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali

5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości

8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Do obowiązków rzeczoznawcy majątkowego, należy wykonywanie czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Ponadto, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową.

października 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Programy dla budownictwa