inwestis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna -> Wycena nieruchomości -> Operat szacunkowy
Operat szacunkowy

Operat szacunkowy

Rzeczoznawca majątkowy wykonując czynności szacowania nieruchomości, sporządza na piśmie opinię, której nadaje formę operatu szacunkowego. W opinii tej, zaprezentowany zostaje stan prawny nieruchomości, a także stan faktyczny, obejmujący określenie cech techniczno-użytkowych. Na podstawie przeprowadzonych czynności szacowania, w opinii prezentowany jest wynik, w postaci wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest więc szczególną formą opinii, sporządzaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Bardzo skonkretyzowane wymogi dotyczące zarówno samej wyceny, jak i formy opinii – a więc operatu szacunkowego, zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy służy prezentacji postępowania, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Zawiera i dokumentuje informacje niezbędne przy sporządzaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

Szczególna forma opinii o wartości nieruchomości, stanowiąca operat szacunkowy, zgodnie z wymogami przepisów prawa zawiera następujące elementy:

• określenie przedmiotu i zakresu wyceny;

• określenie celu wyceny;

• podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;

• ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;

• opis stanu nieruchomości;

• wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;

• analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;

• wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;

• przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

oraz stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości, inne dane formalne (data, podpis, pieczęć) i techniczne (miejsce usytuowania w operacie szacunkowym wyciągu).

 

października 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Programy dla budownictwa