inwestis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna -> Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

jest postępowaniem, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Postępowanie takie jest odzwierciedleniem dwóch procesów:
  • procedury wynikającej z obowiązujących przepisów prawa
  • odwzorowania zachowań uczestników transakcji rynkowych - a więc warunków, na jakich sprzedający i kupujący są w stanie zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości (lub jej najmu, dzierżawy).

Konkluzją powyższego stwierdzenia jest to, że wycena nieruchomości określająca jej wartość rynkową, nie może być sporządzona wbrew przepisom prawa oraz z pominięciem zjawisk rynkowych.

Wycena nieruchomości prowadzi do określenia wartości rynkowej lub wartości nierynkowych. Ogólnie rzecz ujmując, wartość rynkowa wykorzystywana jest w obrocie prawnym i gospodarczym, natomiast wartości nierynkowe służą szczególnym celom, takim jak ustalanie podstaw opodatkowania, podziały majątkowe, ubezpieczenia itp.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wyniku wyceny dokonuje się:

  • określenia wartości rynkowej
  • określenia wartości odtworzeniowej
  • ustalenia wartości katastralnej
  • określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach

 


Programy dla budownictwa